คลิปวีดีโอ งานติดตั้งป้ายไวนิลอิงค์เจ็ทบนตึกอาคารสูง
  งานติดตั้งป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท หลังจากผลิตปริ้นผ้าไวนิลขั้นตอนต่อไปก็คือการติดตั้งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมาก ต่อให้ภาพปริ้นออกมาสีสันสวยงาม แต่ถ้าติดตั้งไม่ดี ก็อาจจะทำให้งานที่ออกมาไม่สวยงาม ตามที่ต้องการได้ ส่วนของโครงสร้างไม่ว่าจะติดตั้งถาวรหรือชั่วคราวไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งบนโครงป้าย โครงไม้ โครงสร้างบิลบอร์ด โครงสร้างหน้าอาคาร หรือตึกสูง สิ่งสำคัญควรให้ช่างที่มีความชำนาญเป็นผู้วิเคราะห์หน้างานว่าเหมาะสมต่อการติดตั้งหรือไม่ สถานที่ติดตั้งสื่อโฆษณาโปรโมท ควรเลือกจุดที่เด่นชัดบริเวณชุมชน หรือสถานที่ผู้คนสัญจรไปมา เพื่อให้สื่อโฆษณาเข้าถึงเป้าหมายได้มากที่สุด  
 
  • กำหนดจุดที่จะติดตั้ง วัดขนาด ความกว้าง ความสูง ของป้าย ควรให้ช่างที่ชำนาญวัดขนาดป้ายหรือบริเวณที่จะติดตั้ง
  • ออกแบบตามความต้องการ ให้ตรงกับเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารของโฆษณา
  • ผลิตงานพิมพ์อิงค์เจ็ท ความละเอียด(dpi)ของงานพิมพ์ ขึ้นอยู่กับระยะมอง ควรเลือกใช้ให้เหมาะสม
  • ติดตั้งงานไวนิลอิงค์เจ็ท ลักษณะของการติดตั้ง ขึ้นอยู่กับโครงสร้าง และจุดสถานที่ติดตั้ง ว่าจะใช้เจาะตาไก่ หรือทำซอง