หัวป้ายบริการ

Home / About us / Product Inkjet / Product LED / Display gallery / Service & Installation / Contact us & Map

    คุณภาพของงาน การเอาใจใส่ อยู่ในใจของเราเสมอ

     
    SERVICE      
   

บริษัท จีพับลิเคชั่น จำกัด ยินดีให้คำปรึกษาช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาวิเคราะห์ งานสื่อโฆษณา งานพิมพ์อิงค์เจ็ท งานโครงสร้าง จอแอลอีดี ระยะเวลาการผลิตโครงสร้าง โครงป้าย คุณภาพของหมึกความคงทนของงานพิมพ์ คุณภาพของชิ้นงาน คุณภาพของวัสดุ ผลงานต่างๆ เพื่อดูแลให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหา จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของการทำงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานออกแบบ งานผลิต งานติดตั้งป้าย จอแอลอีดี งานโครงสร้าง รวมถึงการรับประกัน โครงสร้าง จอแอลอีดี งานพิมพ์อิงค์เจ็ท ที่ต้องมีการรับประกัน ทางเราพร้อมที่จะดูแลและรับประกันผลงานและเอาใจใส่ในผลงาน

     
   
  • งานกราฟฟิค ออกแบบ พนักงานกราฟฟิกจะทำการตรวจแบบที่ลูกค้าส่งมาให้ผลิต เช็คขนาด เช็คตัวหนังสือ เช็คภาพแตกหรือเปล่า การออกแบบใหม่ในส่วนของลูกค้าที่ไม่มีแบบ ออกแบบป้ายออกแบบบูท ทำรีทัชภาพสถานที่จริง เพื่อให้เห็นภาพจำลองสถานที่จริง
  • งานผลิตสิ่งพิมพ์อิงค์เจ็ท ในขั้นตอนของการผลิต ก่อนที่จะผลิตงานจริงเราจะทำการ พิมพ์แบบปรุ๊พให้ดูก่อน เพื่อตรวจสอบในสวนของข้อความสี ได้ถูกต้องตามความต้องการหรือเปล่า
  • งานจอแอลอีดี มีการตรวจสอบคุณภาพจอ ก่อนจัดส่งถึงมือลูกค้า
  • งานโครงสร้าง มีการจัดทำโครงสร้างตรวจสอบสภาพความแข็งแรง พร้อมรับประกันโครงสร้าง
  • งานอุปกรณ์ประกอบบูธ หรือโปรโมทผลิตภัณฑ์ (Display) มีการจัดทำอุปกรณ์ POPUP เพื่อใช้ในการโปรโมทแสดงสินค้า
  • งานบริการการจัดส่ง บริษัทได้จัดเตรียมบริการในด้านของการขนส่ง พร้อมทั้งตรวจสอบดูแลโครงป้าย โครงสร้างจอแอลอีดี
     
   
aw Popupawpopup2 โครงสร้างป้ายบิลบอร์ดโครงสร้างป้ายบิลบอร์ด จอแอลอีดีจอแอลอีดี ออกแบบฉลากสิ้นค้า
ออกแบบฉลากสิ้นค้า
การวางแบบตัวรถใช้ในการแสดงบนเวที การวางแบบโครงสร้างป้ายบิลบอร์ด เสาเดี่ย การวางภาพบรรยายกาศจริง การออกแบบผลิตภัณฑ์
     
    INSTALLATION      
   

แผนกงานติดตั้งบริษัทได้จัดเตรียมบุคลากรที่ผ่านการผึกฝนจนเกิดความชำนาญสำหรับงานติดตั้งพัฒนาให้ดีที่สุด เพื่อตอบสนองงานบริการงานติดตั้งได้รวดเร็ว และเรียบร้อย บริษัทจึงได้ฝึกบุคคลากรไว้ในส่วนนี้

     
   
  • โครงสร้าง โครงสร้างไม้ โครงสร้างเหล็ก การทำโครงสร้างต่างๆ เช่น โครงป้ายรายทาง โครงป้ายข้างตึก โครงเหล็กบิลบอร์ด
  • ไวนิล การติดตั้งไวนิล ติดยึดกับโครงไม้ โครงเหล็ก หรือจะเป็นไวนิลโปร่งแสง ยึดติดกับกล่องไฟ
  • สติกเกอร์ การติดตั้งสติ๊กเกอร์ ติดลงบน แผ่นบอร์ดต่างๆ หรือจะเป็นกระจก ผนักอาคาร ผนังไม้
  • อุปกรประกอบบูธ Disply Popup ในส่วนของการจัดตกแต่งบูธ หน้าร้าน อุปกรณ์ Rollup Xstan J-flag Backdrop หรือจะเป็น standyทำจาก PPboard Foambord
     
การทำโครงป้ายไม้ไวนิล ภาพติดตั้งไวนิล
การทำป้ายโครงไม้ไวนิล การติตตั้งป้ายไวนิล ตึกอาคารสูง บิลบอร์ด
           
    ป้ายบูธจอแอลอีดีLED
ป้ายบูธจอแอลอีดีLED
ป้ายบูธจอแอลอีดีLED
     

Home / About us / Product Inkjet / Product LED / Display gallery / Service & Installation / Contact us & Map

/// ยินดีให้บริการ ผลิตสื่อโฆษณา อิงค์เจ็ท ป้าย บูธ จอแอลอีดี LED โครงสร้าง ออกแบบ พร้อมติดตั้ง ขอโอกาศให้เราได้บริการและเป็นส่วนหนี่งในการดูแลผลงานของท่าน กรุณาเรียกใช้เรา บริษัท จี พับลิเคช้่น จำกัด ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ///
G PUBLICATION CO.,TLD. 84 NAWAMIN 163 12-2 KWANG RAMINTRA KHET KHANNAYAO BANGKOK 10230 Tel 02 930 7199 Fax 02 930 7198