โครงป้ายให้เช่า( Billboard for rent )

1) โครงป้ายบิลบอร์ดทำจังหวัดชัดนาท

เส้นทางหลังสู้ภาคเหนือ ตัวป้ายมีลักษณะโดดเด่นมี ขนาด 60.00x16.00 เมตร

ป้ายบิลบอร์ดชัยนาท
 

2) โครงป้ายบิลบอร์ดที่จัวหวัดนครราชสีมา

เส้นทางหลังสู้ภาคอีสาน กิโลเมตรที่ 243 ตัวป้ายมีลักษณะโดดเด่นมี ขนาด 30.00x15.00 เมตร

 
บิลบอร์ดนครรชสีมา
 
ลักษณะของงานป้ายบิลบอร์ด
 
  • ป้ายโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ มีพืนหลังเป็นสังกระสีเมทัลชีทเพื่อป้องกันลม
  • ตัวป้ายเป็นผ้าไวนิล ความหนาไม่น้อยกว่า 400 แกรม
  • งานพิมพ์โดยใช้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ๊ท หน้ากว้าง 320cm