ประวัติ

Home / About us / Product Inkjet / Product LED / Display gallery / Service & Installation / Contact us & Map

 

PROFILE GPUBLICATION INKJET

เครื่องปริ้นย์outdoor

บริษัท จี พับลิเคชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นจากกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ ความชำนาญในงานสื่อพิมพ์อิงค์เจ็ท มากด้วยประสบการณ์ในการทำงาน ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ อิงค์เจ็ท ตลอดถึงงานออกแบบ งานติดตั้ง งานกล่องไฟ งานโครงสร้าง และอุปกรณ์ในการประกอบ บูธหรือโชว์ตามห้างร้าน ที่ตั้งใจสร้างสรรค์ผลงาน ด้วยคุณภาพเพื่อลูกค้า  โดยมีกระบวนการผลิตสื่อ และส่งเสริมการตลาดอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ด้วยความรู้และทักษะ ประสบการณ์ ของทีมงานที่มีการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเอาใจใส่ในงานด้วยความรัก และความรับผิดชอบ ที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า สร้างความพึงพอใจสูงสุด ในขั้นตอน ของ งานพิมพ์อิงค์เจ็ท งานออกแบบ และงานติดตั้ง ฯลฯ
งานพิมพ์อิงค์เจ็ท (Print inkjet) ก็คือ การผลิตสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ โดยใช้เครื่องพิมพ์ พ่นหมึกลงบนวัสดุ (media) แบบการใช้งานอิงค์เจ็ท แยกออกตามจุดประสงค์ในการใช้งาน  แล้วก็วิเคราะห์จากการใช้หมึก วัสดุ ว่าเหมาะสมกับงานประเภทนั้นๆหรือเปล่า โดย แบบออกเป็น 2 ประเภท  ของการใช้งาน ภายนอกอาคาร (outdoor) ภายในอาคาร (indoor)

- ภายนอกอาคาร (outdoor) คือ การติดตั้งงานอยู่ภายนอกอาคาร  ชิ้นงานจะได้รับผลกระทบ จาก แสงแดด ลม ฝน ซึ่ง หมึก และวัสดุ ก็ต้องถูกออกแบบมาเพื่อป้องกัน สามารถรับแรงผลกระทบภายนอก เช่น งานป้ายโครง งานติดสติ๊กเกอร์รถ

- ภายในอาคาร (indoor)  คือ งานที่ติดตั้งภายในอาคาร ไม่ได้รับผลกระทบอะไรมาก จาก แสงแดด ลม ฝน ซึ่งเป็นงานที่ละเอียด และติดตั้งในระดับสายตา เช่น บอร์ดนิทรรศการ ต่างๆ

PROFILE GPUBLICATION LED
LEDPRO

บริษัท จี พับลิเคชั่น จำกัด มีความยินดีนำเสนอวิวัฒนาการของ Light Emitting Diode (LED) คือการพัฒนาหลอดไฟแอลอีดี เพื่อตอบโจทย์ความต้องการ ในการแสดงของสื่อโฆษณา สื่อบันเทิง สื่อการโปรโมทข่าวสาร ในการกระจายข่าว ของศูนย์ราชการ หรือ รัฐวิสาหกิจ ห้างหุ่นส่วน บริษัทต่างๆ ได้กระจายข่าวสารได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ โดยการทำวิดีทัศน์ เข้าใจได้ง่าย และสอดคล้องกับยุคดิจิตอลซึ่งต้องการใช้เวลาในการเสพสื่อสารสนเทศ ให้เข้าใจได้ง่าย รวดเร็วยิ่งขึ้น  ดังนั้นทางบริษัท จี พับลิเคชั่น จำกัด จึงได้นำเข้า จอแอลอีดี (LED) มาจัดจำหน่ายในประเทศ  อีกทั้งบริษัทได้ทำงานเกี่ยวกับโครงสร้างป้ายโฆษณามาก่อน  และพัฒนาด้านงานป้ายมาโดยตลอด จนมีทีมช่างที่ชำนาญการในเรื่องของโครงสร้าง และก็ปรับปรุงเสริมทันคติใหม่ในส่วนของ โครงสร้างจอแอลอีดี  รวมถึงการสำรวจดูบริเวณหลักทัศนะวิสัย พื้นที่ตั้ง และความเหมาะสมต่อบริเวณติดตั้งจอแอลอีดี และความต้องการของลูกค้า
LED อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นแสงสว่าง มีโหมดค่าสี RGB (แดง เขียว น้ำเงิน) 3สี โดยใช้หลักการผสมสี ของหลอดแอลอีดี ทำให้เกิดค่าสีแตกต่างกัน การใช้งานของจอแอลอีดี ซึ่งมีอายุการใช้งานของหลอด 100,000 ชั่วโมง ( 8,760 ชม/ปี)คุณสมบัติจอแอลอีดี (LED SCREEN) ได้แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ ภายนอกอาคาร ภายในอาคาร เพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่นั้นๆ ค่าความละเอียดของจอภายนอก และภายในแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับระยะการมอง โดยแบ่งออกเป็น พิกเซล (PIXEL)คือ ระยะความห่างของหลอดได้แบบออกเป็น ความละเอียดของแต่ ละ P เช่น P16 P10 P8 P6 P4 P3 P 2.5

ป้ายผลงานต่างป้ายภาพผลงานต่างทั้งผลิตทั้งติดตั้ง

Home / About us / Product Inkjet / Product LED / Display gallery / Service & Installation / Contact us & Map

/// ยินดีให้บริการ ผลิตสื่อโฆษณา อิงค์เจ็ท ป้าย บูธ จอแอลอีดี LED โครงสร้าง ออกแบบ พร้อมติดตั้ง ขอโอกาศให้เราได้บริการและเป็นส่วนหนี่งในการดูแลผลงานของท่าน กรุณาเรียกใช้เรา บริษัท จี พับลิเคช้่น จำกัด ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ///
G PUBLICATION CO.,TLD. 84 NAWAMIN 163 12-2 KWANG RAMINTRA KHET KHANNAYAO BANGKOK 10230 Tel 02 930 7199 Fax 02 930 7198