คลิปวีดีโอแสดงวิธีทำป้ายโครงไม้อิงค์เจ็ท
 
  งานป้ายโครงไม้ไวนิลอิงค์เจ็ทมีหลายแบบตามขนาดของโครงสร้าง การโปรโมทสินค้าผลิตภัณฑ์ หรือแนะนำความการจัดงานการแสดงต่างๆ ที่ต้องการสื่อให้บุคคลในพื้นที่บริเวณชุมชนท้องที่นั้นๆ เช่น ป้ายหาเสีย ป้าย โปรโมทคอนโด หมู่บ้าน  โปรโมท งานแสดงสินค้า เปิดตัวสินค้า เพื่อให้ทราบหรือบอกกล่าวแจ้งข่างถึงจุดประสงค์ที่เราต้องการสื่อ ลักษณะของการสื่อก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบว่าแน่นเนื้อหาว่าตรงกับจุดประสงค์มากน้อยแค่ไหน ส่วนขนาดที่นิยมใช้ก็มี ขนาด  100x120cm 120x120cm 120x240cm แล้วแต่งตามความต้องการของคุณลูกค้า  
 
  • ตัวโครง ทำมาจากไม้นิ้ว 1x1 นิ้ว
  • หน้าป้ายปิดด้วยงานพิมพ์อิงเจ็ทไวนิล  โดยการยึดติดกับโครงไม้ ถ้าต้องการความคงทด ก็สามากเปลี่ยนวัสดุเป็นสติ๊กเกอร์ติดลงบนแผ่น ลูกฟูก (PP board) ก็จะได้ความคงทดไม่ฉีกขาดง่าย
  • ลักษณะของการติดตั้ง ติดตั้งตามริมถนน บนเสาไฟฟ้า หรือปักลงบนพื้นดิน
  • การโปรโมท เน้นกลุ่มคนในการเดินทางสัญจรผ่านไปผ่านมาตามท้องถนน